KLENIOWY PUCHAR RABY 22.06.2024

pobrane

REGULAMIN

1. Organizatorem zawodów jest Klub Spinningowy Zębaty Bochnia przy Kole PZW Bochnia Miasto.

2. Są to zawody towarzyskie na żywej rybie rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej seniorów i juniorów (bez podziału na kategorie wiekowe). Dzieci do lat 16 wyłącznie z opiekunem, 16-18 lat – pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach.

3. Od zawodników nie pobiera się opłaty startowej. Na miejscu  pobierane są opłaty za posiłek.

4. Zawodnicy nie posiadający opłaty na wody okręgu tarnowskiego są zwolnieni z jej posiadania – warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie aktualnych opłat w macierzystym kole za wędkowanie na wodach otwartych w 2024 roku.
5. Podczas trwania zawodów zezwala się na przemieszczanie samochodami między dowolnie wybranymi łowiskami które obejmują prawy i lewy brzeg rzeki Raby (okręg tarnowski) od mostu kolejowego w Cikowicach w dół rzeki do jej ujścia do Wisły w m. Niedary.

Powyższy odcinek dopuszczony jest do wędkowania podczas trwania zawodów zgodnie z zezwoleniami wydanymi przez ZO PZW Tarnów oraz Wody Polskie.

6. Dozwolona metoda połowu – spinningowa lub muchowa. Zawodnik na początku zawodów deklaruje jaką metodą będzie łowił.

7. Obowiązek posiadania cyfrowego aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego z aparatem o dużej rozdzielczości co ułatwi pracę komisji sędziowskiej.
8. Obowiązek posiadania i stosowania:
– podbieraka wyposażonego w siatkę bezwęzłową;
– przyrządu do wyhaczania ryb.

9. Dopuszcza się możliwość brodzenia jedynie do głębokości wody pozwalającej na bezpieczne przemieszczanie się.

10. Niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.
11. Każdy z zawodników otrzymuje miarkę z numerem startowym. Zawodnik przedkłada komisji sędziowskiej wszystkie złowione przez siebie klenie o podwyższonym wymiarze ochronnym do 30 cm (dla juniorów 25 cm) z prawidłową dokumentacją fotograficzną. Od każdego złowionego klenia przyznawane będzie 300 pkt. za wymiar oraz po 35 pkt. za każdy centymetr ponad wymiar. Suma punktów za zgłoszone klenie decyduje o zajętym miejscu w zawodach.

Dodatkowo pod uwagę będzie brana jedna najdłuższa ryba drapieżna (z wyjątkiem klenia).

12. Zwycięzca zawodów otrzymuje puchar, za zajęte miejsca od 1-3 zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody. Dodatkowo dla łowcy najdłuższej ryby drapieżnej (z wyjątkiem klenia) przewidziano nagrodę.

13. Organizator zapewnia uczestnikom napoje oraz posiłek po zawodach.
14. W przypadku wysokiego stanu wody lub zabrudzenia uniemożliwiającego łowienie, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub/i zmiany terminu rozgrywania zawodów, o czym poinformuje zgłoszonych zawodników telefonicznie.

15. Więcej informacji dotyczących zawodów, szczegółów dojazdu do miejsca zbiórki oraz zapisy zawodników przyjmowane będą do dnia 19 czerwca (środa) 2024 pod numerem telefonu: 501 489 194 (Marek).

DOJAZD DO MIEJSCA ZBIÓRKI:

zzzzzzzzzzzzzzzz

Pstrąg Doliny Raby – relacja z zawodów

62 zawodników – tylu wędkarzy stawiło się na rozpoczęciu trzynastej edycji zawodów Pstrąg Doliny Raby. Stanowi to absolutny rekord frekwencji na zawodach Zębatego. Po krótkiej odprawie i wykonaniu wspólnej fotografii uczestników, w licznym gronie ruszyliśmy nad wodę. Łowiliśmy zarówno na tarnowskim jak i krakowskim odcinku Raby oraz na rzece Stradomka stanowiącej dopływ Raby.

Ryby tego dnia dopisały. Ostatecznie sklasyfikowanych zostało 21 zawodników w tym 16 pstrągów, przy czym warto dodać, że liczona była największa ryba, więc całościowo pstrągów było jeszcze więcej. Dwie pierwsze pozycje objęli Zębaci. Pierwsze miejsce zajął Marcin Klejdysz, łowiąc pstrąga o długości 56,9 cm. Drugi był Marcin Bajer z pstrągiem 47,6 cm. Trzecie miejsce zdobył Damian Batko z klubu HTS. Złowił on “potoczka” o długości 40,3 cm, a wszystkich pstrągów wyłowił tego dnia aż 9. Wśród innych gatunków łowionych przez spinningistów znalazły się także boleń oraz klenie.

Po zakończonych zawodach wędkarze mogli uraczyć się potrawami prosto z grilla. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim Zębatym za pomoc w organizacji zawodów, w tym koledze Łukaszowi za obsługę grilla. Dziękujemy też wszystkim sponsorom, którzy wsparli nasze zawody, gdyż w gronie nagród znalazło się między innymi wiele bonów do sklepu wędkarskiego Fishing Brothers, przynęty spinningowe od Murky Baits czy gadżety w postaci pendrivów od firmy Archi Projekt. Podziękowania również dla firmy Usługowej Grab za wsparcie wydarzenia. Przy okazji wręczenia nagród, przekazany został medal dla kolegi Marcina Głoda za II miejsce w rankingu zawodniczym Zębatego za rok 2023. Pamiątkowego woblera otrzymał również najmłodszy uczestnik zawodów i jedyny obecny junior – Leonard. Mamy nadzieję, że będziemy mogli wszyscy spotkać się w tak okazałej frekwencji już za miesiąc na Kleniowym Pucharze Raby.

K.G.

PSTRĄG DOLINY RABY XIII EDYCJA – 2024 R.

PDR

 

REGULAMIN

1. Organizatorem zawodów jest Klub Spinningowy Zębaty Bochnia przy Kole PZW Bochnia Miasto.

2. Są to zawody towarzyskie na żywej rybie rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej seniorów i juniorów (bez podziału na kategorie wiekowe). Dzieci do lat 16 wyłącznie z opiekunem, 16-18 lat – pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach.

3. Zawodnicy nie posiadający opłaty na wody okręgu tarnowskiego są zwolnieni z jej posiadania – warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie aktualnych opłat w macierzystym kole za wędkowanie na wodach otwartych w 2024 roku. Nie pobiera się opłaty startowej w zawodach, na miejscu pobierane są opłaty za posiłek.
4. Podczas trwania zawodów zezwala się na przemieszczanie samochodami między dowolnie wybranymi łowiskami które obejmują:

a) odcinek „złów i wypuść” Raba (okręg tarnowski) – od ujścia rzeki Stradomki do mostu drogowego w Chełmie;

b) Raba (okręg tarnowski) – od mostu drogowego w Chełmie w dół rzeki bez ograniczeń;

c) Raba (okręg krakowski) – od mostu drogowego w Gdowie do ujścia rzeki Stradomki

d) Stradomka (okręg krakowski) – bez ograniczeń.

Powyższe łowiska dopuszczone są do wędkowania podczas trwania zawodów zgodnie z zezwoleniami wydanymi przez ZO PZW Tarnów oraz Okręg PZW Kraków.

5. Obowiązek posiadania cyfrowego aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego z aparatem o dużej rozdzielczości co ułatwi pracę komisji sędziowskiej.
6. Obowiązek posiadania:
– podbieraka wyposażonego w siatkę bezwęzłową;
– przyrządu do wyhaczania ryb;
– przynęt sztucznych uzbrojonych w haczyki lub kotwice bezzadziorowe lub pozbawionych zadzioru

7. Na odcinku „złów i wypuść” Raba (okręg tarnowski) dopuszcza się stosowanie wyłącznie przynęt bezzadziorowych uzbrojonych w 1 hak lub 1 kotwicę. Niestosowanie się do zapisów regulaminu odcinka „złów i wypuść” Raba skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika. Na pozostałych odcinkach zgodnie z regulaminem odcinków.
8. Dopuszcza się możliwość brodzenia jedynie do głębokości wody pozwalającej na bezpieczne przemieszczanie się.
9. Każdy z zawodników otrzymuje miarkę z numerem startowym. Zawodnik przedkłada komisji sędziowskiej jedną najdłuższą rybę z prawidłową dokumentacją fotograficzną. Do punktacji zalicza się pstrąga od 30 cm, szczupaka od 50 cm, klenia od 25 cm, jazia od 25 cm, bolenia od 40 cm i okonia od 18 cm (jednak w przyznawaniu punktów pierwszeństwo ma pstrąg tzn. np. pstrąg 35 cm będzie wyżej punktowany niż kleń 40 cm).
10. W przypadku wysokiego stanu wody lub zabrudzenia uniemożliwiającego łowienie, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub/i zmiany terminu rozgrywania zawodów, o czym poinformuje zgłoszonych zawodników telefonicznie.
11. Więcej informacji dotyczących zawodów, szczegółów dojazdu do miejsca zbiórki oraz zapisy zawodników  będą przyjmowane do dnia 15  maja (środa) 2024 pod numerem telefonu: 696 869 365 (prezes Klubu).