Regulaminy

Ranking na Najlepszego „Zębatego” Roku w oparciu o wyniki w zawodach wędkarskich.

 1. Ranking prowadzony jest w oparciu o zestawienie wyników w zawodach spinningowych oraz osobno dla zawodów w dyscyplinie muchowej w danym roku i dotyczy członków Klubu Spinningowego Zębaty Bochnia.

 2. Punkty przyznaje się za zajęte miejsca oraz za udział w zawodach zarówno wewnątrz klubowych jak i organizowanych przez inne kluby i koła PZW. Warunkiem przyznania punktów za wyniki w zawodach „pozaklubowych” jest udowodnienie przez zawodnika wysokości zajętego miejsca (publikacja wyników na stronie internetowej przez dane koło/klub lub okazanie prezesowi Klubu zdjęcia tabeli wyników lub protokołu z zawodów).

 3. Do klasyfikacji nie zalicza się zawodów polegających na „workowaniu” ryb.

 4. Punktacja:

 1. zawody Klubu i Koła Bochnia Miasto …. za miejsca 1 – 10 …. punkty od 10 – 1;

 2. pozostałe zawody …. za miejsca 1 – 10 …. punkty od 10 – 1 + punkty extra:

miejsca 1 – 3 … 5 pkt, 4 – 6 … 4 pkt, 7 – 10 … 3 pkt, 11 – 15 … 2 pkt, 16 – 20 … 1 pkt;

 1. niezależnie od wysokości zjętego miejsca …. 1 punkt za udział w każdych zawodach. W przypadku gdy zawody są podzielone na tury i nie odbywają się one w tym samym dniu to przyznaje się po 1 punkcie za udział w każdej turze.

 2. zawody „Teamowe” ilość uzyskanych punktów za zajęte miejsce (wg powyższej punktacji) dzielona jest przez ilość zawodników w tej drużynie + po 1 punkcie za udział na jedną turę.

 1. W przypadku gdy dwóch zawodników otrzyma tą samą ilość punktów, o wyższej lokacie w rankingu zawodniczym zdecydują wyższe miejsca zajmowane w zawodach. (Pod uwagę będą brane miejsca od 1 – 10 we wszystkich zawodach w których zawodnicy z tą samą ilością punktów uczestniczyli. Będą przyznawane odpowiednio punkty 1 – 10, gdy nie zdobył miejsca – 11 punktów, gdy nie brał udziału – 12 punktów. Mniejsza ilość punktów decyduje o wyższej lokacie.)

 2. Zestawienie punktów każdorazowo aktualizowane po zawodach spinningowych i muchowych będzie umieszczane na stronie www.zebaty.com w zakładce ranking zawodniczy.

 3. Zwycięzca Rankingu otrzyma trofeum, które ma charakter przejściowy tzn. co roku przekazywane jest Najlepszemu „Zębatemu” za miniony sezon. Po trzech wygranych z rzędu staje się własnością Mistrza. Trofeum wręczane będzie na Walnym Zebraniu Klubu.

 4. Za miejsca od 1 – 3 zostaną przyznane dyplomy oraz medale.

 5. Członkowie Klubu Zębaty Bochnia wyrażają pisemnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zestawieniu wyników – rankingu zawodniczym.

 

Konkurs na Drapieżnika Roku

 1. W Konkursie mogą brać udział tylko członkowie Klubu Spinningowego Zębaty Bochnia.
 2. Chęć udziału w Konkursie należy zgłosić do prezesa Klubu.
 3. Każdemu uczestnikowi na czas trwania Konkursu (tj. do końca danego roku) zostaje wypożyczona klubowa miarka. Po zakończeniu Konkursu miarkę należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym.
 4. Do punktacji zaliczane są ryby drapieżne złowione metodą spinningową lub muchową na terenie Polski i na wodach otwartych PZW (nie komercyjnych).
 5. W Konkursie pod uwagę brana jest długość ryby powyżej ustalonego wymiaru minimalnego. Ustala się następujące wymiary minimalne: boleń – 60 cm, głowacica – 70, kleń i jaź – 40, łosoś – 80, okoń – 27, pstrąg potokowy – 40, sandacz – 60, sum – 100, szczupak – 65, troć – 60, lipień 35 cm.
 6. Poprawnie wykonane zdjęcia ryb z miarką (jak na przykładowym zdjęciu poniżej) należy przesyłać na adres zebaty.bochnia@gmail.com Zdjęcia typu: wędkarz z rybą można także zamieszczać na stronie www.zebaty.fora.pl w temacie forum: Zawody i spotkania – Drapieżnik Roku.
 7. Komisja Sędziowska w składzie: Małgorzata Dziurzycka (przewodnicząca Komisji) i Paweł Paruch przyznaje punkty za długość ryby – za wymiar minimalny 100 pkt + za każdy centymetr ponad wymiar minimalny 10 pkt z dokładnością do 0,5 cm.
 8. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość ryb, jednak pod uwagę będzie brana jedna z najwyższą ilością punktów.
 9. W klasyfikacji końcowej , w przypadku przyznania tej samej ilości punktów, o wysokości miejsca zdecyduje kolejność zgłoszenia.
 10. Wyniki zostaną ogłoszone w nowym roku na Walnym Zebraniu Klubu.
 11. Zwycięzca otrzyma puchar, za miejsca od 1-3 zostaną wręczone dyplomy.
 12. Uczestnicy Konkursu wyrażają pisemnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych przy publikowaniu wyników przez Klub Spinningowy Zębaty Bochnia.

Komentarze są wyłączone.