Regulaminy

Ranking na Najlepszego Spinningistę Roku w oparciu o wyniki w zawodach wędkarskich tzw. Ranking Zawodniczy

 1. Ranking prowadzony jest w oparciu o zestawienie wyników członków Klubu Spinningowego Zębaty Bochnia w zawodach spinningowych.
 2. Punkty przyznaje się za zajęte miejsca oraz za udział w zawodach zarówno wewnątrzklubowych jak i organizowanych przez inne kluby i koła PZW.
 3. W 2024 roku do punktacji zaliczane są:
 4. a) otwarte zawody Klubu Zębaty: Pstrąg Doliny Raby, Kleniowy Puchar Raby, Drapieżnik Raby, Spinning w Wołowicach;
 5. b) wewnątrzklubowe zawody Klubu Zębaty: Urodzinowe Spotkanie, Zawody Wakacyjne, Pożegnanie Zębatego;
 6. c) zawody Koła PZW Bochnia Miasto: Spinningowe Mistrzostwa Koła (do punktacji zaliczana jest każda tura z osobna), Puchar Komendanta SSR;
 7. d) zawody zewnętrzne: Pstrąg Marca (Koło PZW Sędziszów), Memoriał Marcina Wielgusa (Klub Przyjaciół Białej Tarnowskiej), Puchar Dunajca (Koło PZW Azoty)
 8. Warunkiem przyznania punktów za wyniki w zawodach „pozaklubowych” (tj. zewnętrznych) jest udowodnienie przez zawodnika wysokości zajętego miejsca (publikacja wyników na stronie internetowej przez dane koło/klub lub okazanie prezesowi Klubu zdjęcia tabeli wyników lub protokołu z zawodów).
 9. W przypadku gdy któreś z zawodów się nie odbędą, przepadają także w klasyfikacji – nie ma zawodów rezerwowych lub stosowanych wymiennie. Nie dotyczy sytuacji gdy dane zawody zostaną przeniesione na inny termin.
 10. Do klasyfikacji nie zalicza się zawodów polegających na „workowaniu” ryb.
 11. Punktacja:

1 miejsce – 18 pkt., 2 miejsce – 14 pkt., 3 miejsce – 11 pkt., 4 miejsce – 9 pkt., 5 miejsce – 8 pkt., 6 miejsce – 7 pkt., 7 miejsce – 6 pkt., 8 miejsce – 5 pkt., 9 miejsce – 4 pkt., 10 miejsce – 3 pkt., kolejne miejsca ze złowioną punktowaną rybą – 2 pkt., pozostali za udział w zawodach bez ryby – 1 pkt.

 1. W przypadku gdy dwóch zawodników otrzyma tą samą ilość punktów, o wyższej lokacie w rankingu zawodniczym zdecydują wyższe miejsca zajmowane w zawodach. (Pod uwagę będą brane miejsca od 1 – 10 we wszystkich zawodach w których zawodnicy z tą samą ilością punktów uczestniczyli. Będą przyznawane odpowiednio punkty 1 – 10, gdy nie zdobył miejsca – 11 punktów, gdy nie brał udziału – 12 punktów. Mniejsza ilość punktów decyduje o wyższej lokacie.)
 2. Zestawienie punktów aktualizowane po zawodach będzie umieszczane na stronie www.zebaty.comw zakładce ranking zawodniczy.
 3. Zwycięzca Rankingu otrzyma trofeum, które ma charakter przejściowy tzn. co roku przekazywane jest Najlepszemu „Zębatemu” za miniony sezon. Po trzech wygranych z rzędu staje się własnością Mistrza. Trofeum wręczane będzie na Urodzinowym Spotkaniu Klubu.
 4. Za miejsca od 1 – 3 zostaną przyznane dyplomy oraz medale.
 5. Członkowie Klubu Zębaty Bochnia wyrażają pisemnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zestawieniu wyników – rankingu zawodniczym.

 

Komentarze są wyłączone.